Študijné oddelenie: 048/4341222

Školský Internát

OBSADENOSŤ

0
Kapacita ubytovania
0
Ubytovaných žiakov
0
Voľných miest

Novinky

Z INTERNÁTU

Pozor! od 01.04.2023 sa upravuje výška mesačného poplatku za ubytovanie v školskom internáte na sumu 40,00€